SAHAJA YOGA în Centrele de Plasament din București


În perioada iunie-august 2001 Asociația Culturală Sahaja Yoga a susținut programe artistice în Centre de Plasament din București ( „Pinocchio”, Centrul de ocrotire „Salvați copiii”, „Sfânta Maria”-sect.5, Nr.1;3;9;12-sect.1, „S.O.S. – Satele Copiilor”), acordându-le copiilor experiența Realizării Sinelui precum și cunoașterea elementară a corpului energetic, a sensului și a modalității de a practica acest tip de yoga.

Programele artistice constând în muzică și dans clasic indian s-au bucurat de un real succes, dăruindu-le copiilor multă bucurie, pace interioară și dorința de a deprinde și de a învăța câte ceva din aceste arte.

Interesul copiilor s-a îndreptat spontan spre modalitatea de a obține sentimentul unei reale protecții și a afecțiunii de care sunt lipsiți atât datorită abandonului de către părinți, cât și datorită îndepărtării de familie.

Mărturiile acestora atestă că meditând individual sau colectiv au simțit energia Kundalini manifestându-se ca vibrații răcoroase, bucuria și liniștea interioară pe care aceasta o conferă în mod spontan practicanților.